Thông Tin Pháp Lý Và Cơ Sở Quy Hoạch Sông Dinh

Những Căn cứ pháp lý lập quy hoạch 02 bên bờ sông Dinh

 • Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 vào ngày 17/06/2009 của Quốc hội khóa XII. 
 • Nghị định số 44/2015/NĐ-CP vào ngày 06/05/2005 của Chính phủ ban hành về quy hoạch chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
 • Nghị định số 37/2010/NĐ-CP vào ngày 07/04/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị.
 • Nghị định số 38/2010/NĐ-CP vào ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP vào ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
 • Nghị định số 11/2013/NĐ-CP vào ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 • Thông tư số 10/2010/TT - BXD vào ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng (BXD) ban hành quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
 • Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD vào ngày 31/03/2008 Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch Xây dựng.
 • Quyết định số 1222/QĐ-TTg vào ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội T.Ninh Thuận đến năm 2020.
 • Quyết định số 2635/QĐ-Ủy Ban ND vào ngày 27/12/2012 của Ủy Ban ND T.Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP.Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2020.
 • Quyết định số 848/QĐ-Ủy Ban ND vào ngày 17/04/2013 của Ủy Ban ND T.Ninh Thuận về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phát triển dải ven biển T.Ninh Thuận.
 • Công văn số 1680/SXD-QHKT vào ngày 16/09/2011 của Sở Xây dựng T.Ninh Thuận về viêc xin chủ trương lập quy hoạch xây dựng để quản lý và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
 • Quyết định số 1856/QĐ-Ủy Ban ND vào ngày 17/05/2007 của Ủy Ban ND T.Ninh Thuận về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị hai bên bờ sông Dinh, thuộc TP. Phan Rang - Tháp Chàm, T.Ninh Thuận.
 • Văn bản số 1896/CV-SXD vào ngày 24/12/2008 của Sở Xây dựng T.Ninh Thuận về việc tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở ban ngành đối với đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị hai bên bờ sông Dinh, thuộc TP. Phan Rang - Tháp Chàm, T.Ninh Thuận.
 • Văn bản số 1898/CV-SXD vào ngày 24/12/2008 của Sở Xây dựng T.Ninh Thuận về việc tổng hợp ý kiến góp ý của địa phương đối với đồ án Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị hai bên bờ sông Dinh, thuộc TP. Phan Rang - Tháp Chàm, T.Ninh Thuận.
 • Thông báo số 1594/TB-VPUB vào ngày 09/09/2014 của Ủy Ban ND T.Ninh Thuận về việc kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Nghị về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị hai bên bờ sông Dinh. 
 • Các công văn góp ý của các Sở ngành, địa phương về đồ án Quy hoạch Khu đô thị hai bên bờ sông Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Thông Tin Pháp Lý Và Cơ Sở Quy Hoạch Sông Dinh

Cơ sở lập quy hoạch sông Dinh

 • Các quy hoạch chuyên ngành của T.Ninh Thuận: Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải, điện lực, cấp nước, quản lý chất thải rắn, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục đào tạo,… đến năm 2020 đến 2025.
 • Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn T.Ninh Thuận đến năm 2025.
 • Quy hoạch chung xây dựng TP. Phan Rang - Tháp Chàm và Quy hoạch phát triển dải ven biển T.Ninh Thuận.
 •  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam của BXD ban hành năm 2008.
 • Niên giám thống kê năm 2013, 2014 của T.Ninh Thuận và TP. Phan Rang - Tháp Chàm. 
 • Bản đồ đo đạc hiện trạng địa hình khu đất quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000.
 • Các số liệu điều tra cơ bản, các dự án đầu tư, các văn bản pháp lý có liên quan.

Mời quý đọc giả tham khảo thêm các thông tin về Ninh Thuận:

 👉 Vẻ đẹp ngỡ ngàng tráng lệ của những cánh đồng muối ở Ninh Thuận 

 👉Dự án Khu nghỉ dưỡng Nara Bình Tiên Golf Club Ninh Thuận

 👉 Ninh Thuận kêu gọi Loạt dự án nghìn tỷ tìm nhà đầu tư  

 👉 Ninh Thuận sẵn sàng bứt phá về mảng du lịch 

 👉 Quy Hoạch Phân Khu KĐT 2 Bên Bờ Sông Dinh

 

 

Với quy hoạch của đồng bộ tại khu vực sông Dinh trở thành khu đô thị Sông Dinh hiện tại ngay mặt đường Bác Ái rộng 30 mét có dự án Tháp Chàm Xanh mới được triển khai mở bán với loại sản phẩm chính là shophouse và đất nền liền kề