Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận chi tiết nhất

 

Mục lục

 

Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận chi tiết nhất, tra cứu thông tin quy hoạch (QH) tỉnh Ninh Thuận luôn là 01 trong những thông tin quan trọng nhất khi bạn tiến hành đầu tư BĐS tại tỉnh Ninh Thuận. Có không ít trường hợp người đi mua nhà đất do thiếu các thông tin liên quan đến bản đồ QH tại tỉnh Ninh Thuận mà sau này đã gặp phải những  tình huống  tiền mất tật  mang.

Bài viết dưới đây của Dautudat.vn sẽ mang đến cho quý đọc giả những kiến thức cần thiết về bản đồ QH là gì? Tầm quan trọng của bản đồ QH and phân loại bản đồ QH tại tỉnh Ninh Thuận,...Mời quý đọc giả cùng theo dõi.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Thuận chi tiết nhất

01 số khái niệm cơ bản về Quy Hoạch

Việc nắm rõ 01 số khái niệm cơ bản về bản đồ QH tỉnh Ninh Thuận sẽ giúp quý đọc giả tránh gặp phải những vấn đề phát sinh không đáng có sau khi mua nhà đất .

QH là gì?

QH là sự phân bố, sắp xếp các hoạt động and các yếu tố sản xuất, dịch vụ and đời sống trong 01 khu vực lãnh thổ (quốc gia, vùng, tỉnh, quận) cho 01 mục đích cụ thể trong 01 khoảng thời gian xác định nhằm tận dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát  triển  lâu  dài cho thời  kỳ  xác  định.

Bản đồ QH là gì?

Bản đồ QH là 01 trong những giấy tờ bắt buộc của đồ án QH. Bản đồ QH là bản đồ được xác lập tại thời điểm đầu kỳ QH, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của QH đó.

Tùy theo nhiệm  vụ and chức  năng của từng đồ án (quy hoạch  chung, QH phân  khu, QH chi tiết) mà các bản  đồ được quy  định theo tỉ lệ tương ứng.

QH sử dụng đất là gì?

QH sử dụng đất là QH phân bổ and xác định 01 khu vực đất cho 01 mục tiêu cụ thể như quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng  với những biến đổi tiêu cực  của khí hậu, điều kiện kinh  tế - xã hội, đồng  thời có những thay đổi and định  hướng  phù  hợp với  nhu cầu  sử dụng  đất của các  ngành, mọi  lĩnh  vực trên  mọi  địa  bàn. Định hướng này được áp dụng cho từng vùng kinh tế trong 01 thời kỳ xác định and được chia thành các kỳ QH sử dụng đất cụ thể.

01 số loại bản đồ QH tỉnh Ninh Thuận hiện nay

Bản đồ QH tỉnh Ninh  Thuận không những thể  hiện thông  tin chung mà còn là cơ sở pháp  lý cho từng khu đất cụ  thể tại tỉnh Ninh  Thuận. Ở mỗi khu  đất khác nhau  sẽ có những đặc điểm cũng  như giá trị riêng, chính vì vậy  mà cũng có nhiều loại  bản đồ QH tại tỉnh  Ninh  Thuận tương  ứng  với từng khu  vực.

Bản đồ QH chi  tiết xây dựng tỷ lệ 1 /500

Bản đồ QH tỷ lệ 1 /500 được đánh giá là bản đồ QH chi  tiết nhất, mọi công trình trên đất   đều được bố trí cụ thể từ hạ tầng kỹ thuật, thiết  kế nhà  cho đến  ranh  giới  giữa  các lô  đất .

Về mặt pháp lý, bản đồ QH 1 /500 là cơ sở để thi công các dự án đầu tư. Việc triển  khai lập bản đồ QH  chi tiết 1 /500 của các dự án đầu tư xây  dựng công trình thường  do các công ty đứng ra thực hiện, chi  phí lập QH được bao gồm trong chi phí  dự án. Các công việc khác liên quan đến  QH chi tiết 1 /500 sẽ do chính quyền địa phương thực hiện để dễ dàng quản lý xây dựng and cấp phép xây dựng sau này.

Bản đồ QH  phân khu tỷ  lệ 1 / 2000

Bản đồ QH phân khu 1 /2000 có nhiệm vụ phân chia, xác định chức năng sử dụng đất and hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của QH chung đô thị.

Nội dung của QH phân khu 1 /2000 bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập QH, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất , hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố and đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung; xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu vực. Đồng thời QH 1 /2000 cũng nhằm xác định vị trí công trình kỹ thuật and ranh giới trên đất .

QH 1 /2000 có vai trò quan  trọng bởi vì nó liên quan  tới quyền sử dụng đất nên có giá trị pháp  lý cao, nó là bằng chứng để giải quyết  vấn đề tranh tụng.

Bản đồ QH chung tỷ lệ 1 /5000

Bản đồ QH chung tỷ lệ 1 /5000 có giá trị xác  định các khu vực chức năng, những định hướng mang tính giao thông, phân  chia rõ  mốc  giới, địa  giới của các  phần đất   dành  để phát  triển hạ  tầng như: đường,  cầu, cống, cây  xanh, điện, trường  học, hồ  nước,  khu dân  cư,…

Có thể nói, bản đồ QH 1 /5000 là cơ sở gốc để xác  định mục tiêu phát triển, kêu gọi  đầu tư cũng như các vấn  đề về giải  phóng mặt  bằng, đền  bù, di dân…

Các ký kiệu đất đai trên bản đồ QH tại tỉnh Ninh Thuận

Theo Điều 10 Luật đất   đai  năm 2013, căn cứ  vào mục đích  sử dụng, đất đai được  phân thành 03 nhóm  chính:  đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp and đất chưa sử dụng.

Đối với từng  loại   đất cụ thể thì thông  tin về mục đích  sử dụng   đất được  ghi rõ trong  Giấy chứng  nhận, bản đồ  địa chính hoặc  mảnh trích đo  địa chính đối  với  nơi chưa có bản  đồ địa chính.

Ký hiệu các loại   đất xây  dựng hiện nay

DVH: là ký hiệu đất dùng để xây dựng cơ sở văn hóa

DXH: là ký hiệu đất dùng để xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

TSC: là ký hiệu đất dùng để xây dựng trụ sở cơ quan

DGD: là ký hiệu đất dùng để xây dựng cơ sở giáo dục and đào tạo

DKH: là ký hiệu đất dùng để xây dựng cơ sở khoa học and công nghệ

DYT: là ký hiệu đất dùng để biểu thị xây dựng cơ sở y tế

DNG: là ký hiệu đất dùng để xây dựng cơ sở ngoại giao

DTT: là ký hiệu đất dùng để xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTS: là ký hiệu đất dùng để xây dựng trụ sở cho tổ chức sự nghiệp

DSK: là ký hiệu đất dùng để xây dựng công trình sự nghiệp khác

Ký hiệu các loại đất   trồng nông  nghiệp

LUK: là ký hiệu đất    trồng lúa  nước còn lại

RSX: là ký hiệu   đất rừng sản  xuất

NHK: là ký hiệu đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

LUN: là ký hiệu đất trồng lúa nương

NHK: là ký hiệu đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

BHK: là ký hiệu đất bằng trồng cây hàng năm khác

NTS: là ký hiệu đất   nuôi trồng thủy  sản

LMU: là ký hiệu đất làm muối

CLN: là ký hiệu đất   trồng cây lâu  năm

LUC: là ký hiệu đất chuyên trồng lúa nước

Ký hiệu các ký hiệu đất   rừng, an  ninh

RDD: là ký hiệu đất   rừng đặc  dụng

RSX: là ký hiệu đất    rừng sản  xuất

RPH: là ký hiệu đất rừng phòng hộ

CQP: là ký hiệu đất quốc phòng

CAN: là ký hiệu đất an ninh

Ký hiệu các loại đất công  trình, hạ tầng kỹ  thuật

DDT: là ký hiệu đất có di tích lịch sử – văn hóa

DNL: là ký hiệu đất   công trình năng  lượng

DDL: là ký hiệu đất có danh lam thắng cảnh

DKV: là ký hiệu đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DRA: là ký hiệu đất bãi  thải, xử lý chất  thải

DBV: là ký hiệu đất    công trình bưu  chính, viễn  thông

DSH: là ký hiệu đất sinh hoạt cộng đồng

DCK: là ký hiệu đất công trình công cộng khác

DCH: là ký hiệu đất chợ

TIN: là ký hiệu đất cơ sở tín ngưỡng

TON: là ký hiệu đất cơ sở tôn giáo

NTD: là ký hiệu đất làm nghĩa địa, nghĩa trang,nhà hỏa táng, nhà tang lễ.

Cách tra cứu bản đồ QH tỉnh Ninh Thuận chuẩn xác

Nếu có nhu cầu tra cứu thông tin QH đất tỉnh Ninh Thuận, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chụp ảnh Sổ đỏ (rõ ràng and chi tiết các thông tin trên Sổ đỏ như số tờ, số thửa, hình vẽ, địa chỉ chi tiết nhất của khu đất   cần kiểm  tra thông tin QH).

Bước 2: Mở Google maps tại vị trí khu đất and chụp ảnh màn hình vị trí khu đất .

Bước 3: Gửi thông  tin đến cơ quan tư  vấn để nhờ hỗ  trợ giải đáp.

Bước 4: Cơ quan tư vấn sẽ tiếp nhận thông tin and xử lý, khi có dữ liệu sẽ liên hệ lại ngay để đối chiếu xác thực về vị trí thửa đất , thông tin QH cần xem.

Bước 5: Đơn vị tư vấn sẽ gửi trả kết quả kiểm tra QH trực tiếp qua ứng dụng Zalo có đầy đủ thông tin cho khách hàng, tư vấn giải đáp mọi thắc  mắc nếu khách  hàng có nhu  cầu.

Tải bản đồ QH tỉnh Ninh Thuận chi tiết nhất

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm bản đồ Quy hoạch Ninh Thuận , hãy truy cập vào đường liên kết  bên dưới và tải về thiết bị của mình nhé.

👉 https://www.dautudat.vn/ban-do

FAQ – 01 số câu hỏi liên quan đến bản đồ QH tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ QH tỉnh Ninh Thuận thể hiện những thông tin gì?

Tùy vào từng loại bản đồ mà sẽ có những thông tin chi tiết về QH, trong bản đồ QH tại tỉnh Ninh Thuận, người xem có thể tìm thấy những thông tin sau đây:

• Các địa danh.

• Địa giới hành chính tại tỉnh Ninh Thuận.

• Các khu dân cư.

• Mật độ dân cư.

• đất đai.

• QH giao thông.

Bản đồ QH tỉnh Ninh Thuận do cơ quan nào phê quyệt ?

Theo quy định các cơ quan sau đây có đủ quyền phê duyệt QH tại tỉnh Ninh Thuận bao gồm Bộ Xây dựng, UB-ND cấp Tỉnh, UB-ND cấp Huyện.

Tìm kiếm thông tin QH tỉnh Ninh Thuận ở đâu?

Hiện nay người dân có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về bản đồ QH tại tỉnh Ninh Thuận thông qua Internet. Tại  TP.HCM, người  dùng chỉ cần truy  cập địa chỉ  thong tin quy hoach.ho chi minh city.gov.vn,

Tại Đồng  Nai thì người dân cần truy  cập địa chỉ atlas.dong nai.gov.vn,… tương tự với các địa phương khác. Khi tiến  hành xem bản đồ  QH sẽ có nhiều  chế độ hiển thị khác  nhau như loại nền bản  đồ, loại bản  đồ,...

Dự án có QH 1 /500 tại  tỉnh Ninh Thuận có an toàn không?

Như đã phân tích, QH 1 /500 tại tỉnh Ninh Thuận là điều kiện tiên quyết của 01 dự án để được cơ quan có trách nhiệm phê duyệt. Như vậy tài sản đã được phê duyệt 1 /500 nghĩa là đã có giấy phép thi công. Do đó, nhà đầu tư tránh được những rủi ro như đình chỉ dự án, đình chỉ thi công khi sở hữu các sản phẩm tại những dự án này.

Bản đồ QH tại tỉnh Ninh Thuận có gì mới?

Những thông tin chi tiết nhất về QH tại tỉnh Ninh Thuận đều được Dautudat.vn cập nhật nhanh chóng and chính xác tại website Dautudat.vn, quý đọc giả hãy thường xuyên truy cập để theo dõi những thông tin chi tiết nhất về QH đất tại tỉnh Ninh Thuận nhé.

Với những thông tin có trong bài viết trên đây, Dautudat.vn hy vọng đã đem đến cho quý đọc giả 01 số kiến thức cần thiết về khái niệm bản đồ QH and những loại bản đồ QH tỉnh Ninh Thuận phổ biến hiện nay. Hãy thường xuyên truy cập vào website Dautudat.vn để cập nhật thêm những thông tin bổ ích về bản đồ QH and tin tức BĐS chi tiết nhất.

 

👉 Xem thêm: Tài khoản định danh là gì? Vì sao có thể thay thế cho thẻ CC CD?