Quy hoạch phía Nam TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bảo gồm: Bản đồ hiện trạng; Bản đồ định hướng phát triển không gian; Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất; Bản đồ Quy hoạch giao thông; Bản đồ Tổng hợp đường dây, đường ống

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bản đồ quy hoạch đánh giá hiện trạng sử dụng đất Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bản đồ quy hoạch đánh giá hiện trạng sử dụng đất Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Bản đồ quy hoạch đánh giá hiện trạng sử dụng đất Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Bản đồ quy hoạchhệ thống ogiao thông Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông Khu vực phía Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

 

Xem thêm: Bản đồ xã Thành Hải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận