Tài khoản định danh là gì? Vì sao có thể thay thế cho thẻ CC CD?

Tài khoản định danh là gì? Vì sao có thể thay thế cho thẻ CC CD?. Người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tương đương như thẻ CC CD khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ CC CD.
Nghị định 59/2022 (có hiệu lực từ 20 /10 /2022) quy định: Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Tài khoản định danh điện tử có hai mức độ.

Mức độ 1 bao gồm các thông tin: số định danh cá nhân, họ tên, ngày / tháng / năm sinh, giới tính và ảnh chân dung.

Mức độ 2 bao gồm các thông tin như mức độ 1 và vân tay.

Theo Bộ CA, tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là “ví giấy tờ điện tử”, là phương thức quản lý thông tin CC CD hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. Mục đích nhằm thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải xác minh lại thông tin cá nhân của người đó.

Ở mức độ 2, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử tương đương như việc sử dụng thẻ CC CD (hoặc tương đương hộ chiếu với trường hợp là người nước ngoài) khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ CC CD.

Tài khoản định danh là gì Vì sao có thể thay thế cho thẻ CC CD

Ngoài ra, về lâu dài, tài khoản định danh điện tử sẽ có thể dần thay thế nhiều loại giấy tờ quan trọng.

Ví dụ như thông tin thẻ BH YT: Tài khoản định danh điện tử sẽ thay thế thẻ BH YT vật lý. Thông tin hiển thị của thẻ BH YT trên ứng dụng VNeID được xác thực và truy xuất từ cơ sở dữ liệu BH YT Việt Nam, sẽ phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng khi khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm mà không cần trình thẻ BH YT truyền thống.

Hoặc như thông tin đăng ký xe, GP LX: Các thông tin hiển thị các hạng GP LX, đăng ký xe trên VNeID được liên thông, xác thực với cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải. Do đó, người dân và cơ quan chức năng có thể sử dụng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ.

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh để thông tin về người phụ thuộc, người giám hộ; khai báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, không cần phải liên hệ qua cơ quan CA; cũng có thể tố giác tội phạm với cơ quan CA một cách bảo mật, an toàn mà không lộ, lọt thông tin.

Số liệu từ Bộ Công An, tính đến ngày 20 /10, cả nước đã có gần 11,2 triệu tài khoản định danh điện tử được phê duyệt (trong đó mức 1 là gần 153.000 tài khoản, mức 2 là hơn 11 triệu tài khoản).

Cơ quan chức năng cũng duyệt tích hợp thông tin Bảo hiểm y tế cho hơn 1 triệu tài khoản định danh, thông tin Giấy phép lái xe cho 200.000 tài khoản.

Về hiệu quả, số lượng sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nộp hồ sơ trực tuyến đến nay đã đạt 30.000 lượt đăng nhập.

 

Xem thêm: Rực rỡ sắc màu Lễ hội KaTê 2022 Ninh Thuận sau 2 năm COVID19