Tỉnh lộ 725 Đức Trọng Lâm Đồng

Tỉnh lộ 725 có mã hiệu ĐT.725, với tổng chiều dài là 176,82 km. Điểm đầu tại cổng phi trường Cam Ly - Thành phố Đà Lạt; Điểm cuối nối với đường ĐT 721 tại thị trấn Đạ Tẻh (ngã ba đường Phạm Ngọc Thạch - đường 30/4).

Tỉnh lộ 725
Tỉnh lộ 725

Tỉnh lộ 725 được chia thành 11 phân đoạn sau:

 • Phân đoạn: Km 000 - km 003, dài 03 km: Từ đầu tuyến đến đầu đèo Tà Nung, đường loại 3.
 • Phân đoạn: km 003 - km 011, dài 08 km: từ đèo Tà Nung, đường loại 4.
 • Phân đoạn: km 011 - km 032 + 320, dài 21,32 km: Từ Tà Nung đến Nthôn Hạ, đường loại 3.
 • Phân đoạn: km 032 + 320 - km 041+320, dài 09 km: Từ ngã ba Sơn Hà - thị trấn Đinh Văn đến ngã ba Tân Hà, đường loại 3.
 • Phân đoạn: km 041 + 320 - km 054+120, dài 12,8 km: Từ tân Hà đến Tân Thanh, đường loại 3.
 • Phân đoạn: km 054 + 120 - km 079+120, dài 25 km: Từ Tân Thanh đến Tân Lâm, đường chưa thông.
 • Phân đoạn: km 079 + 120 - km 101+420, dài 22,3 km: Từ Tân Lâm đến Lộc Thắng, đường loại 3.
 • Phân đoạn: km 101 + 420 - km 132+420, dài 31 km: Từ Lộc Thắng đến Lộc Bảo, đường loại 3.
 • Phân đoạn: km 132 + 420 - km 134+420, dài 02 km: Từ Lộc Bảo đến Lộc Bắc, đường loại 4.
 • Phân đoạn: km 134 + 420 - km 166+420, dài 32 km: Từ Lộc Bắc đến Con Ó, đường loại 3.
 • Phân đoạn: km 166 + 420 - km, dài 10,4 km: từ Con Ó đến Đạ Tẻh, đường loại 3.
 • Đoạn trong thị trấn Đạ Tẻh được đổi tên thành đường 30/4, bắt đầu tại ngã ba Phạm Ngọc Thạch đến ngã ba Hoài Nhơn (Quốc Oai).