Quy hoạch xây dựng thị trấn Nam Ban H. Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch xây dựng thị trấn Nam Ban H. Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

Tên dự án quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Ban, H. Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí tiếp giáp:

  • Bắc giáp: Khu dân cư nông nghiệp Từ Liêm 1
  • Nam giáp: Khu Thác Voi
  • Đông giáp: Khu dân cư nhà vườn và suối Cam Ly;
  • Tây giáp: Núi cao.

Quy mô dân số:

  1. Dân số hiện trạng năm 2005: 11 ngàn người.
  2. Dân số dự báo đến năm 2010: 14.500 người;
  3. Dân số dự báo đến năm 2020: 20 ngàn người. Khu trung tâm thị trấn đến năm 2010 đạt 4 ngàn người và đến năm 2020 khoảng 5 ngàn người.

Tính chất đô thị :

  • Thị trấn Nam Ban là trung tâm kinh tế - kỹ thuật, y tế - văn hóa - giáo dục, thương mại - dịch vụ cho tiểu vùng gồm 05 xã phía đông Lâm Hà;
  • Thị trấn vệ tinh của thành phố Đà Lạt, có nhiệm vụ làm kinh tế du lịch hỗ trợ tốt cho các chương trình du lịch về H. Lâm Hà.
Vị trí: Thị trấn Nam Ban, H. Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng  

Bản Vẽ Quy Hoạch Thị Trấn Nam Ban, H. Lâm Hà

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Nam Ban - Lâm Hà

Bản Đồ Hiện Trạng Chi Tiết Khu Trung Tâm thị trấn Nam Ban - Lâm Hà

Định Hướng Phát Triển Không Gian thị trấn Nam Ban - Lâm Hà

Quy Hoạch Chung Hệ Thống Giao Thông thị trấn Nam Ban - Lâm Hà

Xem Thêm: 👉 Top 7 dự án bất động sản đang triển khai tại Lâm Đồng