Tuyến quốc lộ 55 đi qua những tỉnh thành nào?

Tuyến Quốc lộ 55 qua huyện Hàm Tân, thị xã La Gi (đoạn km 52+ 640 đến km 97+ 692) đã xuống cấp khi lưu lượng xe các loại lưu thông ngày càng nhiều theo đà phát triển Kinh Tế - Xã Hội. 

Quốc lộ 55
Quốc lộ 55

Quốc lộ 55 là con đường nối ba tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, và Lâm Đồng, dài khoảng 229 km. Quốc lộ 55 khởi đầu tại thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu, qua các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - Hàm Tân, thị xã La Gi, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) - Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), và kết thúc tại thành phố Bảo Lộc. Đây là tuyến đường Đông - Tây liên kết các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.


Quốc lộ 55 kết nối với Quốc lộ 1A tại hai điểm:

  • Đoạn Bà Rịa - La Gi - Hàm Tân cắt tại ngã ba 46 (ngã ba Tân Nghĩa) thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân( Bình Thuận).
  • Đoạn Hàm Tân - Bảo Lộc (Lâm Đồng) cắt Quốc lộ 1 tại nút giao thị trấn Tân Minh (tỉnh Bình Thuận)

Quốc lộ 55 thực chất gồm hai đoạn tách rời bởi Quốc lộ 1 giữa hai nút giao Tân Minh và Tân Nghĩa (đều thuộc huyện Hàm Tân). Trước đây, Quốc lộ 55 được tính từ thành phố Bà Rịa đến ngã ba 46. Từ ngã ba Tân Minh, Quốc lộ 55 chạy lên hướng Bắc - Đông Bắc và kết thúc tại ngã ba Đại Bình giao với Quốc lộ 20, thuộc Bảo Lộc. Một phần của Quốc lộ 55 được hình thành từ đường phục vụ công trình thi công Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi trước đây.

Chiều dài một số tuyến đường:

  • Tp. Bà Rịa - khu du lịch Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu): Khoảng 55km.
  • Khu du lịch Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ngã ba 46 (Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận): Khoảng 37km.
  • Tp. Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ngã ba 46 (Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận): Khoảng 92km.
  • Tp.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Thị xã La Gi (Bình Thuận): Khoảng 72km.
  • Thị xã La Gi (Bình Thuận) - Ngã ba 46: Khoảng 20km.
  • Ngã ba 46 - Ngã ba Đại Bình: Khoảng 140km.
  • Đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng: Khoảng 24km.