Phát triển nhà tại Vũng Tàu sẽ phát hành hơn 3 triệu ESOP giá rẻ

Phát triển nhà tại Vũng Tàu sẽ phát hành hơn 3 triệu ESOP giá rẻ. HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC) vừa thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHCĐ phê duyệt vào cuối tháng 4 vừa qua.
Theo đó, HDC dự kiến phát hành hơn 3,3 triệu ESOP (tương đương tỷ lệ phát hành là 5%) với giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của HDC khoảng 84%. Tổng giá trị phát hành là hơn 33 Tỷ VNĐ. Số tiền huy động được sẽ bổ sung vào vốn lưu động cho HDC.

Phát triển nhà tại Vũng Tàu sẽ phát hành hơn 3 triệu ESOP giá rẻ
Phát triển nhà tại Vũng Tàu sẽ phát hành hơn 3 triệu ESOP giá rẻ

Số lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm phát hành thành công đối với lao động là nhân viên, tổ trưởng các tổ chuyên môn (ngoại trừ cán bộ nhân viên chưa ký hợp đồng dài hạn). Đối với các cấp từ phó giám đốc các phòng, ban công ty trở lên và các cán bộ, nhân viên chưa ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm kể từ thời điểm phát hành thành công.

HDC dự kiến thực hiện việc phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy bản Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận, dự kiến trong quý III tới. Được biết, HDC sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 29/6 tới đây. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 16,6 triệu đơn vị, tương đương 25% vốn điều lệ. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDC sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phấn phối lũy kế đến cuối năm 2020.

Sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của HDC sẽ tăng từ 665 Tỷ VNĐ lên 831 Tỷ VNĐ. Về tình hình kinh doanh, chốt quý I, HDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 295,9 Tỷ VNĐ, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ hơn ở mức 84,7%, đạt 78,5 Tỷ VNĐ.

Năm 2021, HDC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt 1.300 Tỷ VNĐ và lợi nhuận trước thuế đạt 320 Tỷ VNĐ, lần lượt tăng 53% và tăng 11% so với mức thực hiện năm 2020. Cổ phiếu HDC đóng cửa phiên 22/6 ở mức giá 64.300 VNĐ/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.200 Tỷ VNĐ.

Thông tin tham khảo: Bộ Giao thông Vận tải không bổ sung quy hoạch sân bay tại 11 địa phương. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo về tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem thông tin tại