Ninh Thuận Xây dựng TP. Phan Rang trở thành đô thị thông minh

Ninh Thuận Xây dựng TP. Phan Rang trở thành đô thị thông minh. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận vừa có Quyết định ban hành đề án xây dựng và phát triển TP. Phan Rang-Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

https://www.dautudat.vn/mua-ban-dat-ninh-thuan

Ông Phan Tấn Cảnh, Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận vừa ký Quyết định ban hành đề án xây dựng và phát triển TP. Phan Rang-Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.
Theo đề án, sẽ xây dựng mô hình đô thị thông minh TP. Phan Rang-Tháp Chàm nhằm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào phương thức quản lý, điều hành của các cơ quan, chỉ đạo, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; công ích chất lượng, cung cấp các dịch vụ công và kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp để nâng cao cuộc sống của người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhằm thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP. Phan Rang-Tháp Chàm.

Ninh Thuận Xây dựng TP. Phan Rang trở thành đô thị thông minh

Đề án sẽ được triển khai thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn thí điểm từ năm 2021 đến 2025, xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC, hệ thống giám sát an ninh, hệ thống Wifi công cộng, giao thông, vệ sinh môi trường và hệ thống quan trắc môi trường. 

Giai đoạn 2025 đến 2030, sẽ đầu tư hệ thống bãi đỗ xe thông minh căn cứ trên hiện trạng giao thông để khai thác tối đa xe đỗ trên một diện tích, hệ thống giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, nông nghiệp thông minh…

Dự kiến đề án Xây dựng và phát triển TP. Phan Rang-Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 đến 2025, định hướng đến 2030 có tổng kinh phí hơn 55 tỷ VNĐ từ nguồn vốn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

 

Xem thêm: Bản đồ xã Thành Hải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận