Hải Phòng xây nút giao khác mức trên quốc lộ 5

Hải Phòng xây nút giao khác mức trên Quốc lộ 5. Thủ tướng đã đồng ý cho Hải Phòng sử dụng vốn ngân sách địa phương xây dựng nút giao khác mức trên Quốc lộ 5. Việc này nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông. Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa thay mặt Thủ tướng ký văn bản về việc đồng ý cho Ủy Ban NHân Dân thành phố Hải Phòng đầu tư xây dựng nút giao khác mức trên Quốc lộ 5 tại Km 94+945.

Hải Phòng xây nút giao khác mức trên quốc lộ 5
Hải Phòng xây nút giao khác mức trên quốc lộ 5

Thủ tướng yêu cầu Ủy Ban NHân Dân thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, triển khai dự án bảo đảm phù hợp quy hoạch, đúng quy định của pháp luật.

Theo Ủy Ban NHân Dân thành phố Hải Phòng, thành phố này đang đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao Nam cầu Bính đến ngã tư Quốc lộ 5 - đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước.

Sau khi hoàn thành tuyến đường, nút giao tại ngã tư nêu trên thành ngã năm. Tương lai, nút giao này cũng sẽ trở thành ngã sáu sau khi thực hiện đấu nối với đường vành đai 2 theo quy hoạch dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông sẽ tăng cao do xảy ra ùn tắc.
Để giải quyết vấn đề trên, Ủy Ban NHân Dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu Dự án đầu tư nút giao khác mức có cầu vượt thông theo hướng Quốc lộ 5 bằng ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 608 tỷ VNĐ.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 11 của Chính phủ về quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình này phải được Bộ Giao thông vận tải thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương.

Nhưng để sớm giải quyết tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông tại ngã tư ở Km 94+945, tháng 3 vừa qua, thành phố Hải Phòng đã đề xuất Thủ tướng đồng ý nhằm triển khai dự án nút giao khác mức đã nêu trên từ nguồn ngân sách của địa phương.