Hà Nội phê duyệt chỉ giới tuyến đường đê Đá xã Phù Đổng

Hà Nội phê duyệt chỉ giới tuyến đường đê Đá xã Phù Đổng. Mới đây, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 2648/QĐ - Ủy Ban Nhân Dân phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường đê Đá xã Phù Đổng thuộc Huyện Gia Lâm.
Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng hơn 1.050 mét:

  • Có điểm đầu tại nút giao với đường gom quốc lộ 1B theo quy hoạch;
  • Điểm cuối tại nút giao với đường mặt đê tả sông Đuống.

Quy mô có mặt cắt ngang tuyến đường là 16,5 mét, bao gồm lòng đường rộng hơn 10,5 mét và hè 02 bên mỗi bên rộng 3 mét.

Hà Nội phê duyệt chỉ giới tuyến đường đê Đá xã Phù Đổng 
Hà Nội phê duyệt chỉ giới tuyến đường đê Đá xã Phù Đổng

Theo Ủy Ban Nhân Dân thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, đã xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường phù hợp với nội dung Quyết định này. Ủy Ban Nhân Dân Huyện Gia Lâm tham gia chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được Ủy Ban Nhân Dân thành phố đã phê duyệt.

Quản lý quy hoạch xây dựng dọc 02 bên tuyến đường, tổ chức triển khai cắm mốc giới quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường đê Đá xã Phù Đổng.

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Gia Lâm Hà Nội, Ủy Ban Nhân Dân xã Phù Đổng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các vạch mốc giới, quản lý việc xây dựng các công trình 02 bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới đã được duyệt đồng thời kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.