Dự án cao tốc Cam Lâm - Nha Trang đảm bảo nhu cầu đổ thải

Dự án cao tốc Cam Lâm - Nha Trang đảm bảo nhu cầu đổ thải. Qua rà soát thực địa các vị trí đổ thải phục vụ dự án theo hồ sơ thiết kế và biên bản thỏa thuận với địa phương, doanh nghiệp nhận thấy một số vị trí không còn như hiện trạng ban đầu.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cam Lâm - Nha Trang dài khoảng 50 km, có tổng vốn đầu tư khoảng 5,524 tỷ VNĐ, được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án cao tốc Cam Lâm - Nha Trang đảm bảo nhu cầu đổ thải
Ảnh minh hỏa: Dự án cao tốc Cam Lâm - Nha Trang đảm bảo nhu cầu đổ thải

Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 2,556 tỷ VNĐ, nguồn vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 2,967 tỷ VNĐ. Thời gian xây dựng tới năm 2023, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn là khoảng 16 năm, 04 tháng.
Qua rà soát thực địa các vị trí đổ thải phục vụ dự án theo hồ sơ thiết kế và biên bản thỏa thuận với địa phương, doanh nghiệp nhận thấy một số vị trí không còn như hiện trạng ban đầu. Do đó, doanh nghiệp đã kết hợp với chính quyền địa phương thỏa thuận bổ sung một số vị trí đổ thải dự phòng.

Tuy nhiên, khối lượng đổ thải chủ yếu của dự án là đất hữu cơ sau khi bóc phong hóa, khối lượng đất này được doanh nghiệp chọn lọc làm đất trồng cỏ bảo vệ mái taluy nền đắp và phục hồi môi trường.

Vì vậy, qua kiểm tra, tính toán tổng trữ lượng bãi đổ thải theo vị trí thiết kế còn lại đảm bảo cho nhu cầu đổ thải của dự án. Được biết, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Nha Trang có 15 vị trí nhà đầu tư đã thỏa thuận đổ vật liệu thừa, gồm: Diên Khánh 04 vị trí, Cam Lâm 09 vị trí và Cam Ranh 02 vị trí.
Trước đó, theo báo cáo của doanh nghiệp chỉ có 07/15 vị trí bảo đảm theo thỏa thuận. Như vậy, khoảng 900 ngàn mét khối vật liệu thải chưa có vị trí đổ thải. Doanh nghiệp đã đề nghị địa phương phối hợp để tìm các vị trí đổ thải bổ sung cho dự án.

👉 Xem thêm: Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài bao nhiêu km?