Bình Phước có 4 KCN được thành lập với quy mô 7000 hecta

Bình Phước có 4 KCN được thành lập với quy mô 7000 hecta. Theo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước, trong giai đoạn 2020 đến 2030, tỉnh Bình Phước sẽ thành lập 4 khu công nghiệp (KCN) và mở rộng 3 KCN với tổng diện tích đất lên đến 7000 hecta. Trong đó 6.317 hecta là khu công nghiệp - Đô thị Đồng Phú.
Cụ thể 4 KCN được thành lập là: 03 Khu công nghiệp nằm trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Gồm KCN Ledana tại Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Hoa Lư (425 ha), KCN Hoa Lư tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (348 ha), KCN V.com tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (300 ha) và Khu công nghiệp - Đô thị Đồng Phú (6.317 ha) thuộc huyện Đồng Phú.

Bình Phước có 4 KCN được thành lập với quy mô 7000 hecta
Bình Phước có 4 KCN được thành lập với quy mô 7000 hecta

Được biết, trước đó 3 khu công nghiệp được mở rộng tại tỉnh Bình Phước

  1. Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn II với diện tích 317 hecta tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
  2. Khu công nghiệp Nam Đồng Phú giai đoạn II với diện tích 480 hecta tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
  3. Khu công nghiệp Minh Hưng III - giai đoạn 2 với quy mô diện tích là 577,53 hecta thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước phân kỳ thực hiện quy hoạch 3 khu công nghiệp nêu trên theo các giai đoạn trên cơ sở đảm bảo phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng, hạ tầng xã hội (nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp), bảo vệ môi trường.

 

👉  5 yếu tố quyết định dự án BDS nghỉ dưỡng tiềm năng