Bản đồ quy hoạch phân khu ven Đầm Nại H. Ninh Hải - Ninh Thuận

Bản đồ quy hoạch phân khu Khu vực ven Đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bao gồm: Bản đồ hiện trạng, Bản đồ định hướng phát triển không gian, Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất, Bản đồ Quy hoạch giao thông

Bản Đồ Hiện Trạng Kiến Trúc Cảnh Quan và Đánh Giá Đất Xây Dựng Đầm Nại

Bản đồ quy hoạch phân khu ven Đầm Nại H. Ninh Hải - Ninh Thuận
Bản Đồ Hiện Trạng Kiến Trúc Cảnh Quan và Đánh Giá Đất Xây Dựng Đầm Nại

Bản Đồ Quy hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất Đầm Nại

Bản Đồ Quy hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất Đầm Nại
Bản Đồ Quy hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất Đầm Nại

Bản Đồ Quy hoạch Giao Thông Và Chỉ Giới Đường, Chỉ Giới Xây Dựng Đầm Nại

Bản Đồ Quy hoạch Giao Thông Và Chỉ Giới Đường, Chỉ Giới Xây Dựng Đầm Nại
Bản Đồ Quy hoạch Giao Thông Và Chỉ Giới Đường, Chỉ Giới Xây Dựng Đầm Nại

Bản Đồ Quy hoạch Không Gian Kiến Trúc Cảnh Quan Đầm Nại

Bản đồ quy hoạch phân khu ven Đầm Nại H. Ninh Hải - Ninh Thuận
Bản Đồ Quy hoạch Không Gian Kiến Trúc Cảnh Quan 

Quy hoạch chung TP. Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2030 đã định hướng mở rộng không gian phát triển về hướng Đầm Nại, gắn kết với các vùng cảnh quan sinh thái, các vùng động lực có khả năng liên kết với các hoạt động kinh tế - xã hội của TP., để tạo ra những thế và lực mới cho TP. và toàn vùng, đặc biệt là về dịch vụ du lịch.

Khu vực Đầm Nại là vùng cảnh quan đặc sắc nằm hướng Bắc TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Đây là vùng động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của TP. và vùng phụ cận nói riêng cũng như ngành du lịch của toàn tỉnh nói chung, với sản phẩm là những hoạt động du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với không gian mặt nước Đầm Nại và cộng đồng dân cư hiện hữu cũng như các khu vực đô thị và dịch vụ phát triển mới ,hứa hẹn mang những giá trị bản sắc riêng.

Để cụ thể hóa các định hướng quy hoạch của đồ án quy hoạch chung và tạo cơ sở triển khai đầu tư xây dựng cũng như quản lý xây dựng theo quy hoạch, từng bước tôn tạo, nâng cấp và phát triển khu vực Đầm Nại tương xứng với tiềm năng và nhu cầu, việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Đầm Nại là hết sức cần thiết.

 

 

Xem thêm: Quy hoạch phía Bắc TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận