Xây dựng khu dô thị Cam Lâm thành đô thị loại I

Xây dựng khu dô thị Cam Lâm thành đô thị loại I. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi thông báo. Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, nhằm triển khai thực hiện theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 07/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030. Tầm nhìn đến năm 2050, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lập và hoàn thành Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030. Tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Trên cơ sở Dự thảo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan đến Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu Dự thảo các tài liệu liên quan.
Qua đó, các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng khu dô thị Cam Lâm thành đô thị loại I

Dự thảo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa xác định mục tiêu tổng quát. Phấn đấu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; thể hiện rõ vai trò một cực tăng trưởng. Trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển. Công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Khu kinh tế Vân Phong trở thành địa bàn phát triển mới của tỉnh và vùng Nam Trung Bộ. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Chuỗi đô thị ven biển phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc. Nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, có cuộc sống an toàn, hạnh phúc.

Phấn đấu phát triển đô thị mới Cam Lâm thành đô thị loại I

Theo đó, Khánh Hòa sẽ có 6 vùng trọng điểm phát triển đô thị. Trong đó, vùng 1 (khu vực Bắc Vân Phong) định hướng là đô thị cửa ngõ phía Bắc Khánh Hoà. Là trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, logistic, du lịch.

Vùng 2 (khu vực thị xã Ninh Hòa) được định hướng phát triển chính sẽ thành một đô thị công nghiệp. Cảng là điều tất yếu, đi kèm với đó là nhu cầu phát triển các dịch vụ khác như giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch…

Trong khi đó vùng 03 (Khu vực thị trấn Khánh Vĩnh) được định hướng phát triển chính là đô thị du lịch cảnh quan và đặc sản địa phương.

Đặc biệt là vùng 4 (khu vực TP Nha Trang) được định hướng đô thị hạt nhân của toàn tỉnh Khánh Hoà. Đô thị Thông minh, áp dụng công nghệ cao trong điều hành và quản lý đô thị. Tiếp tục khai thác các giá trị về du lịch, văn hoá, dịch vụ.

Đáng chú nhất là vùng 5 (Khu vực Cam Ranh – Cam Lâm). Đây sẽ là Đô thị cửa ngõ phía Nam Tỉnh Khánh Hoà.

Khánh Hòa sẽ phát triển khu vực Cam Ranh theo hướng mở rộng địa giới hành chính huyện Cam Lâm. Gắn với định hướng phát triển vùng đô thị sân bay.
Đồng thời, hình thành đô thị mới Cam Lâm theo mô hình đô thị hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Tạo nền tảng để hình thành trung tâm du lịch, trung tâm tài chính, kinh tế mới của khu vực. Tận dụng lợi thế của sân bay Cam Ranh, quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường sắt, đường biển (cảng Cam Ranh).

Cuối cùng là vùng 6 (Khu vực thị trấn Tô Hạp). Đây sẽ là tiểu vùng đô thị sinh thái rừng và đặc sản địa phương tại tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng khu dô thị Cam Lâm thành đô thị loại I

Dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Nêu bật những định hướng hệ thống đô thị tại tỉnh trong thời gian đến.

Trong đó, thành phố Nha Trang tiếp tục là đô thị loại I; Phấn đấu xây dựng thành phố Cam Ranh đạt tiêu chí của đô thị loại II; Xây dựng đô thị mới Cam Lâm đạt tiêu chí đô thị loại I; Thị xã Ninh Hòa tiếp tục là đô thị loại IV; Phấn đấu xây dựng các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh và thị trấn Cam Đứcđạt tiêu chí của đô thị loại IV; Các đô thị loại như thị trấn Tô Hạp (thuộc huyện Khánh Sơn), thị trấn Khánh Vĩnh (thuộc huyện Khánh Vĩnh) tiếp tục là đô thị loại