Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang triển khai tới đâu?

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang triển khai tới đâu?. Ngày 04/3 vừa qua, tại Hà Tĩnh, đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo về hướng tuyến Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 đến 2025, đoạn qua tỉnh này.
Theo đó, Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi có chiều dài tuyến hơn 35 km:

  • Điểm đầu tại vị trí nút giao với Quốc lộ 8A (Km 479 + 117.20) thuộc địa phận X. Thanh Bình Thịnh, H. Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (kết nối Dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt);
  • Điểm cuối sau vị trí giao cắt với đường Hàm Nghi (quy hoạch) tại km 514 + 321,04 - TP. Hà Tĩnh (kết nối Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng).

Đối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, điểm đầu tại km514+300, thuộc địa phận X. Thạch Xuân, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh; điểm cuối tại km 568 + 182.98, thuộc địa phận X. Kỳ Tân, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh (kết nối Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng).Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang triển khai tới đâu?

Dự án cao tốc đoạn Vũng Áng - Bùng đoạn đi qua tỉnh Hà Tĩnh có điểm đầu tại km 568 + 200 (giao Quốc lộ 12C tại km 23/Quốc lộ 12C), thuộc địa phận X. Kỳ Hoa, H. Kỳ Anh; điểm cuối (ranh giới tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình) km 58 1+ 100 tại X. Kỳ Lạc, H. Kỳ Anh.

Theo đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Ban Quản lý Dự án 6 thuộc Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) và đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế lập hướng tuyến đã báo cáo tình hình nghiên cứu, thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 đến 2025, đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh.
Như đã nêu trên, tại Hà Tĩnh có 03 dự án thành phần, gồm: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35 km, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km và đoạn Vũng Áng - Bùng (tỉnh Quảng Bình) dài 56 km (đoạn qua địa bàn tỉnh dài gần 14 km)…

Đối với hợp phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, Bộ GT-VT đã có quyết định giao vốn chuẩn bị đầu tư ngày 22/02/2022.

Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết, đã chủ trì thực hiện lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trồng lúa hai vụ gửi Ban Quản lý Dự án 6 (đơn vị chủ trì thực hiện nội dung này cho toàn tuyến cao tốc); làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan để tiến tới thống nhất hướng tuyến, công trình trên tuyến. Một số đoạn đã được điều chỉnh cục bộ để phù hợp với tình hình, địa hình dân cư tại địa phương…

Về công tác khảo sát hiện trường, thiết kế, cắm cọc giải phóng mặt bằng, các đơn vị tư vấn của dự án đã huy động, triển khai công tác khảo sát (địa hình, thủy văn, địa chất, khảo sát giao thông…) tại hiện trường từ ngày 08/02/2022, dự kiến hoàn thành các nội dung trong tháng 3/2022.

Phó giám đốc Ban Quản lý Dự ánThăng Long Hồ Ngọc Loan cho hay, căn cứ kế hoạch thực hiện, Ban Quản lý Dự ánThăng Long sẽ hoàn thành công tác thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho địa phương các đoạn tuyến thuận lợi về yếu tố kỹ thuật trước ngày 15/03 theo yêu cầu của Bộ GT-VT.

Ban Quản lý Dự án Thăng Long cũng đã thành lập văn phòng hiện trường tại Hà Tĩnh, cung cấp danh sách nhân sự tham gia Ban chỉ đạo và tổ giúp việc công tác giải phóng mặt bằng với địa phương.

Riêng hợp phần đoạn Vũng Áng - Bùng, giai đoạn 01 sẽ xây dựng đường cao tốc 17 m bên phải tuyến, giai đoạn hoàn thiện mở rộng đường cao tốc về phía trái tuyến đảm bảo quy mô 32,25 m.

Ban Quản lý Dự án 06 đã thực hiện thỏa thuận về hướng tuyến và công trình trên tuyến với H. Kỳ Anh và Thị X. Kỳ Anh. Hướng tuyến cơ bản phù hợp với hướng tuyến được nghiên cứu trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi đã được chấp thuận trước đó.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 06 cho biết, đang trình Bộ GT-VT chấp thuận hồ sơ thiết kế các yếu tố cơ bản của dự án. Sau khi được Bộ GT-VT chấp thuận, Ban Quản lý Dự án 06 sẽ tiến hành phê duyệt hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai cắm cọc tại thực địa, dự kiến từ ngày 07/03/2022 và bàn giao cho địa phương từ ngày 15/03/2022.

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn báo cáo hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phương, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh giá cao sự quyết liệt của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, thiết kế, điều chỉnh hướng tuyến phù hợp.

Đến thời điểm này, các đơn vị liên quan đã cơ bản thống nhất được hướng tuyến, quy mô các công trình trên tuyến, một số điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai dự án.

Qua đó, Chủ tịch Hà Tĩnh cũng yêu cầu các H., thị, thành phố liên quan đến dự án đường cao tốc thành lập ngay hội đồng đền bù, GP MB để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo việc cắm mốc, di dời và thực hiện bàn giao mặt bằng sớm nhất cho chủ đầu tư.Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang triển khai tới đâu?

“Quá trình thực hiện cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trước Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về công tác điều hành và có hình thức xử lý nghiêm với những địa phương triển khai thiếu quyết liệt”, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.