TP. HCM bầu chủ tịch UBNN thành phố thay ông Nguyễn Thành Phong

Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh bầu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố thay ông Nguyễn Thành Phong. Ngày mai 24/08, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X sẽ họp kỳ họp chuyên đề, trong đó nội dung quan trọng của kỳ họp là bầu tân chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố thay ông Nguyễn Thành Phong vừa được điều động, phân công nhiệm vụ mới.
 Dự kiến kỳ họp sẽ họp trong một buổi sáng. Theo đó, Hội Đồng Nhân Dân thành phố sẽ miễn nhiệm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong.

TP. HCM bầu chủ tịch UBNN thành phố thay ông Nguyễn Thành Phong
TP. HCM bầu chủ tịch UBNN thành phố thay ông Nguyễn Thành Phong

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Sau đó, Hội Đồng Nhân Dân thành phố cũng sẽ tiến hành các thủ tục để bầu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố. Tân chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát biểu nhậm chức trong bối cảnh toàn thành phố bước sang ngày thứ hai của đợt cao điểm tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19.

Cũng tại kỳ họp, Hội Đồng Nhân Dân thành phố sẽ nghe, thảo luận và thông qua một số tờ trình của Ủy Ban Nhân Dân thành phố như: quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại thành phố; huy động vốn để đầu tư chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách thành phố Hồ Chí Minh, chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và ban hành nghị quyết quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí, lưu chiểu trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Thường trực Hội Đồng Nhân Dân thành phố cũng trình kỳ họp các nội dung về chương trình làm việc, chương trình hoạt động giám sát toàn khóa và chương trình giám sát năm 2022 của Hội Đồng Nhân Dân thành phố khóa X. 

Sở Giáo dục - đào tạo thành phố cũng sẽ báo cáo kết quả năm học 2020 đến2021 và công tác chuẩn bị cho năm học 2021 đến 2022.