Quyền lợi đi kèm Bảo hiểm thất nghiệp không phải ai cũng biết

Quyền lợi đi kèm Bảo hiểm thất nghiệp không phải ai cũng biết. Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp không phải ai cũng nắm rõ và tận dụng được hết những quyền lợi này, người lao động chủ yếu quan tâm đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc mà quên mất những quyền lợi đi kèm.

Quyền lợi đi kèm Bảo hiểm thất nghiệp không phải ai cũng biết
Quyền lợi đi kèm Bảo hiểm thất nghiệp không phải ai cũng biết

Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, Theo quy định tại Luật Việc làm năm 2013, trợ cấp thất nghiệp được cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động đủ điều kiện hưởng. Điều kiện hưởng trợ cấp tại Điều 47 Luật Việc làm: Để nhận loại trợ cấp người lao động cần đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Hợp đồng làm việc or chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hưởng lương hưu.
 • Trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Kể từ ngày nộp hồ sơ trừ các trường hợp như bị tạm giam, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, chết…chưa tìm được việc làm sau 15 ngày.

Mức hưởng trợ cấp: Người lao động đủ điều kiện sẽ được trả trợ cấp thất nghiệp Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013 theo mức sau:

Mức hưởng/tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%


Trong đó: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời hạn nộp hồ sơ: 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Thời hạn giải quyết: Người lao động được gửi quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, . Và người lao động sẽ được chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng.

Những quyền lợi đi kèm ngoài việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động chủ yếu quan tâm đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc mà quên mất những quyền lợi đi kèm và không phải ai cũng nắm rõ và tận dụng được hết những quyền lợi này.

1. Giới thiệu việc làm, Hỗ trợ tư vấn: Theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

2. Hỗ trợ học nghề: Căn cứ Điều 55 Luật Việc làm 2013, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau:

 • Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. Trừ các trường hợp như thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; bị tạm giam; ra nước ngoài định cư; chết,…
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

👉 Mức hưởng hỗ trợ học nghề: Căn cứ theo Điều 03 Quyết định 17/2021/QĐ-TTg

 • Người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.
 • Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa 1,5 triệu VND/người/tháng.

3. Hỗ trợbồi dưỡng, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm

Khác với các quyền lợi trên, quyền lợi về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm được chi trả cho người sử dụng lao động.

* Điều kiện hưởng: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động khi có đủ các điều kiện tại Điều 47 Luật Việc làm:

 • Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;
 • Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu, công nghệ;
 • Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động;
 • Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

* Mức hỗ trợ: Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu VND/người/tháng

Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng. Trong trường hợp khóa bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.