Quy hoạch KDC Bắc Trần Phú TP. Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu dân cư Bắc Trần Phú, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bao gồm: Bản đồ hiện trạng; Bản đồ định hướng phát triển không gian; Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất; Bản đồ Quy hoạch giao thông; Bản đồ Tổng hợp đường dây, đường ống

Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây kỹ thuật KDC Bắc Trần Phú

Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây KDC dựng Bắc Trần Phú

Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan KDC Bắc Trần Phú

Bản đồ quy hoạch giao thông KDC Bắc Trần Phú

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất KDC Bắc Trần Phú

Xem thêm: Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Ninh Hải đến năm 2030