Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả đã kê khai

Trên 95% hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả đã kê khai. Đến ngày 31-3-2021, đã có trên 115.000 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả kê khai qua hệ thống thuế điện tử, đạt trên 95% số lượng hồ sơ dự kiến. Bên cạnh đó, xấp xỉ 1.800 hồ sơ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (không tính hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân có số thuế đề nghị hoàn), đạt 3,4% số lượng hồ sơ dự kiến, thấp hơn 82% so với cùng kỳ.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả đã kê khai
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả đã kê khai

Thông tin trên được Cục Thuế Hà Nội cho biết vào cuối ngày 31-3. Nguyên nhân số lượng hồ sơ do cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế giảm mạnh là do hạn nộp đối với đối tượng này được lùi lại 1 tháng so với quy định trước đây.

Các điểm tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế ngày 31-3-2021 trên địa bàn Hà Nội vẫn thông thoáng, thủ tục tiếp nhận hồ sơ nhanh gọn, không xảy ra tình trạng quá tải.

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, hạn nộp hồ sơ được lùi lại 1 tháng so với quy định trước (hạn nộp vào ngày 4-5-2021). Do đó, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế năm 2021” dài hơn mọi năm để hỗ trợ.

Tuy nhiên, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo cá nhân nên có kế hoạch chủ động nộp hồ sơ sớm, tránh nộp hồ sơ vào những ngày cuối thời hạn dẫn đến ùn tắc, chờ đợi, mất thời gian. Cơ quan thuế cũng khuyến cáo tổ chức chi trả thu nhập sớm cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để các cá nhân chủ động thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân không bị khống chế thời hạn nên có thể nộp hồ sơ sau ngày 4-5-2021.

Đặc biệt năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2020, Cục Thuế  Hà Nội tích cực tuyên truyền, khuyến khích người nộp thuế là các cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Các cá nhân dù đã đến trực tiếp quyết toán thuế cũng được cán bộ tại bộ phận “một cửa” hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thuận tiện giao dịch với cơ quan thuế những năm tiếp theo.