Nhà đất phường Mỹ Đông, tp Phan Rang - Tháp Chàm

Phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chăm, tỉnh Ninh Thuận

Loại hình: Đất kèm nhà tp Phan Rang Tháp Chàm

Chủ đầu tư:

Diện tích: 360 m2

Giá bán: 8 tỷ

Loại hình:

Đất kèm nhà tp Phan Rang Tháp Chàm

Chủ đầu tư:

Diện tích:

360 m2

Giá bán:

8 tỷ

Bán Nhà + đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang - Tháp Chàm

Vị trí liên kết của lô đất tại Phường Mỹ Đông: CT TTHH Xây Dựng Sinhouse, HT craft, Billiards cafe Trung Lê, Cách đường Yên Ninh 1km Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mall..., Sữa xe Quốc Vương, Chùa Quan Âm (Buddhist Temple), cách đường Võ Nguyên Giáp 100 mét, Nhà nghỉ Tuổi Ngọc Ninh Thuận, SWEET F & DRINK Quan mi, Nhà Nghỉ Quang Nga, ....

Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  • Vị trí lô đất: Phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chăm, tỉnh Ninh Thuận
  • Diện tích 360 m2 (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi mét vuông)
  • Thời hạn sử dụng. Lâu dài 
  • Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
  • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 
  • Mục đích sử dụng. Đất ở tại đô thị
  • Cây lâu năm: Không
  • Tỉ lệ quy hoạch: 1/500

Hình ảnh thực tế lô đất tại phường Mỹ Đông

lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm

lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm

lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm

lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm

lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm

lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm

 

Vị trí lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm

Pháp lý lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm

lô đất tại phường Mỹ Đông, tp Phan Rang-Tháp Chàm