Dự án Sân bay Long Thành lập Tổ công tác xử lý vướng mắc đất giấy tay

Dự án Sân bay Long Thành lập Tổ công tác xử lý vướng mắc đất giấy tay. Ủy Ban ND tỉnh đã có quyết định thành lập Tổ công tác xử lý vướng mắc đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Dự án Sân bay Long Thành lập Tổ công tác xử lý vướng mắc đất giấy tay
Dự án Sân bay Long Thành lập Tổ công tác xử lý vướng mắc đất giấy tay

Theo quyết định này, ông Nguyễn Hồng Quế, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN & MT) được phân công làm Tổ trưởng tổ công tác. Tổ công tác còn có các thành viên thuộc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ủy Ban ND xã Bình Sơn, H.Long Thành…

Nhiệm vụ của tổ công tác là giúp Ủy Ban ND huyện Long Thành rà soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất mà không lập thủ tục theo quy định của Luật Đất đai (đất mua bán giấy tay) thuộc phạm vi dự án Sân bay Long Thành. Từ đó, tư vấn cho Ủy Ban ND huyện Long Thành xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các trường hợp phức tạp, Tổ công tác có trách nhiệm tư vấn cho Ủy Ban ND huyện Long Thành báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy Ban ND tỉnh Đồng Nai xử lý theo quy định. Tổ công tác cũng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy Ban ND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

Theo Ủy Ban ND huyện Long Thành, qua rà soát, hiện trong phạm vi dự án Sân bay Long Thành có khoảng 1 ngàn trường hợp chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất bằng giấy tay.

Xem thêm: Thu phí trở lại Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây