Đất vườn là gì? Đất vườn chuyển thổ cư được không?

Đất v.ư.ờ.n là gì? Đất v.ư.ờ.n chuyển thổ cư được không?. Đất v.ư.ờ.n là loại đất rất phổ biến trên thực tế do hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Tuy nhiên, không phải cứ sử dụng phổ biến là sẽ biết rõ đất v.ư.ờ.n là gì và khi nào được phép chuyển lên đất thổ cư.

Đất vườn là gì Đất vườn chuyển thổ cư được không

Đất v.ư.ờ.n là gì?

* Đất v.ư.ờ.n trên thực tiễn

Mặc dù pháp luật đất đai hiện nay không quy định hay giải thích thế nào là đất v.ư.ờ.n nhưng căn cứ vào thực tiễn sử dụng đất có thể hiểu đất v.ư.ờ.n là đất sử dụng để làm v.ư.ờ.n.

Trên diện tích đất làm v.ư.ờ.n thường trồng cây hàng năm như trồng màu, rau, đậu,… cây lâu năm như các loại cây ăn quả (mít, bưởi, chuối, cam,…), cây cảnh hoặc trồng xen cây hàng năm và cây lâu năm.

* Đất v.ư.ờ.n theo văn bản pháp luật

Luật Đất đai hiện nay không giải thích thế nào là đất v.ư.ờ.n, thay vào đó Điều 10 Luật Đất đai 2013 phân loại đất đai thành 03 nhóm: Đất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p, đất phi n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p và đất chưa sử dụng.

Mặc dù không giải thích thế nào là đất v.ư.ờ.n nhưng tại Điều 103 Luật Đất đai 2013 có quy định cách xác định phần diện tích đất v.ư.ờ.n, ao trong cùng thửa đất ở (thửa đất có nhiều mục đích sử dụng, gồm có đất ở, đất v.ư.ờ.n, ao).

Tuy Luật Đất đai hiện hành không quy định hay giải thích thế nào là đất v.ư.ờ.n nhưng trước đây có một số văn bản có đề cập loại đất này, cụ thể:

Ngày 12/10/1999, Tổng cục Địa chính ra Quyết định 507/1999/QĐ-TCĐC ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê đất đai phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2000, trong đó quy định:
“Đất v.ư.ờ.n tạp là diện tích đất v.ư.ờ.n gắn liền với đất ở thuộc khuôn viên của mỗi hộ gia đình trong các khu dân cư trồng xen kẽ giữa các loại cây hàng năm với cây lâu năm hoặc giữa các cây lâu năm mà không thể tách riêng để tính diện tích cho từng loại.”.

Ngoài ra, tại Phụ lục mục đích sử dụng đất và ký hiệu quy ước ban hành kèm theo Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 quy định loại đất làm v.ư.ờ.n thuộc nhóm đất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p, ký hiệu là “Vườn”.

Như vậy, dưới góc độ pháp lý, đất v.ư.ờ.n là đất trồng cây hàng năm hoặc lâu năm trong một thửa đất riêng (tạo thành một thửa riêng là đất nông nghiệp) hoặc nằm trong cùng thửa đất với đất ở.

Đất vườn là gì Đất vườn chuyển thổ cư được không

Từ những phân tích theo căn cứ thực tiễn sử dụng đất và quy định của pháp luật đất đai có thể hiểu đất v.ư.ờ.n như sau:

Đất v.ư.ờ.n là loại đất được sử dụng trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng xen kẽ cây hàng năm với cây lâu năm trong cùng thửa đất hoặc xen kẽ với phần diện tích đất ở trong cùng thửa đất ở. 

Đất v.ư.ờ.n có thời hạn bao nhiêu năm?

Từ cách hiểu đất v.ư.ờ.n ở trên cho thấy loại đất này thuộc nhóm đất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p, trừ trường hợp phần diện tích đất ở hoặc đất phi n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p khác nhưng được người sử dụng đất sử dụng làm sân v.ư.ờ.n.
Vì đất v.ư.ờ.n là đất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p nên thời hạn sử dụng được xác định theo khoản 1 và khoản 2 Điều 126 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

- Đất v.ư.ờ.n được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p có thời hạn sử dụng là 50 năm.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm mà không phải làm thủ tục gia hạn.

- Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p (đất vườn) có thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm.

Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

Như vậy, đất v.ư.ờ.n có thời hạn sử dụng là 50 năm nếu là đất được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất (đất sử dụng từ đời này qua đời khác, đất do khai hoang), khi hết hạn thì được tiếp tục sử dụng hoặc không quá 50 năm đối với đất được Nhà nước cho thuê.

Có được xây nhà trên đất v.ư.ờ.n không?

Câu trả lời đối với câu hỏi trên là không vì một trong những nguyên tắc sử dụng đất là phải sử dụng đất đúng mục đích. Nội dung này được nêu rõ tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013 như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.”.

Điều đó có nghĩa là chỉ được xây dựng nhà ở trên đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư), nếu xây dựng nhà ở trên các loại đất khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải tháo dỡ nhà ở đó.

Khi nào được phép chuyển đất v.ư.ờ.n thành đất thổ cư?

Điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

“…

d) Chuyển đất n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p sang đất phi n.ô.n.g n.g.h.i.ệ.p.”.

Như vậy, muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất v.ư.ờ.n sang đất ở phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được chuyển nếu có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển sang đất ở nếu có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Trên đây là quy định giải thích đất v.ư.ờ.n là gì và khi nào được phép chuyển lên đất thổ cư. Nếu bạn đọc có vướng mắc về vấn đề trên hoặc có những vướng mắc khác về đất đai hãy gọi ngay đến tổng đài 1900.6192 để được tư vấn.