Cảnh báo ô nhiễm môi trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cảnh báo ô nhiễm môi trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các sở, ngành kịp thời cảnh báo về trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Tỉnh, có hại cho sức khỏe người dân biết.  
Ngày 26.2, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản gửi các sở, ngành liên quan và Ủy Ban Nhân Dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn Tỉnh.

Cảnh báo ô nhiễm môi trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Cảnh báo ô nhiễm môi trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài Nguyên Môi Trường tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện công bố chỉ số chất lượng không khí xung quanh theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường.

Công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh; đồng thời chia sẻ thông tin về Bộ Tài Nguyên Môi Trường để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn, báo chí có thể theo dõi, tiếp cận và đưa tin.
Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Tỉnh, có hại cho sức khỏe người dân, Sở Tài Nguyên Môi Trường phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp, Công an Tỉnh, Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện và các cơ quan liên quan kịp thời cảnh báo, cho cộng đồng, nhân dân.

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện và các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch để giảm các nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định.

Công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.