Cần phát hiện ra những kẽ hở về sửa Luật Đất đai

Cần phát hiện ra những kẽ hở về sửa Luật Đất đai. 01 số đại biểu Quốc hội cho rằng, để việc sửa đổi luật mang lại hiệu quả trong công tác quản lý cũng như đảm bảo lợi ích của người dân cần phát hiện ra những kẽ hở liên quan đến đất đai. Vừa qua, Chính phủ có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị đưa dự án sửa đổi Luật Đất đai dự kiến sửa đổi và bổ sung 11 nhóm chính sách sẽ đưa vào chương trình xây  dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trong đó đầu tiên vấn đề được nhắc đến là “ làm rõ về trách  nhiệm và vai trò của Nhà nước trên tư cách là đại diện thống nhất và chủ sở hữu quản lý đất đai - phân cấp phân  quyền và cải cách thủ tục hành chính ”.

Cần phát hiện ra những kẽ hở về sửa Luật Đất đai
Hình ảnh minh họa

Góp ý vào việc sửa đổi Luật Đất đai Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đại biểu Lê Công Nhường cho biết, vấn đề nổi cộm liên quan đến đất đai là việc đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân hiện chưa thỏa đáng mà lợi nhuận từ việc này lại thuộc về phía doanh nghiệp. Đoa là lý do nhiều doanh nghiệp trở nên giàu rất nhanh nhưng người dân lại nghèo đi khi có đất ở nhà, ở nằm trong diện giải phóng mặt bằng phải di dời đi nơi khác.

Ngoài ra, 01 vấn đề khác cũng còn bật cập là thời gian vừa qua, ở 01 số địa phương xảy ra tình trạng “ sốt ” đất do 01 số người, nhóm người đầu cơ thổi giá lên cao nhằm tạo sự chênh lệch về giá với mục đích thu lợi nhuận cao hơn.

Để khắc phục những bất cập trên theo đại biểu Nhường, Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành các văn bản quy định để sớm trình Quốc hội sớm xen xét dự án sửa đổi Luật Đất đai. Bởi đất đai là tài sản của toàn dân, giao cho người dân làm chủ chứ không phải là để rơi vào 01 số nhóm lợi ích.

Khi sửa đổi Luật Đất đai Ông Nhường cũng cho rằng, Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có sự tổng kết, đánh giá lại thành tựu cũng như những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Từ đó phát hiện các kẽ hở khiến cho trong thời gian qua có nhiều vụ án khiếu kiện, tham nhũng, vụ đại án hình sự liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ trên 75%.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng cần có những đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai . Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 là 01 yêu cầu bức thiết trong sự phát triển kinh tế & xã hội và mong muốn của công dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay việc sửa đổi Luật rất khó khăn. Nếu xử lý không khéo sẽ nổi lên 01 làn sóng khiếu kiện mới của công dân về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Từ đó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế & xã hội trong tương lai.

Do giá đất sẽ tăng lên, việc giải phóng đền bù mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Còn nếu Quốc hội không sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 thì cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế & xã hội và đặc biệt ảnh hưởng đến việc khiếu kiện của người dân. Vấn đề ở đây là Chính phủ, Quốc hội phải tính đến các yếu tố ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực đến sự phát triển kinh tế & xã hội, lợi ích của người dân và lợi ích chung của đất nước.