Bức tranh kinh tế Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2021

Bức tranh kinh tế Việt Nam sau năm tháng đầu năm 2021 có nhiều mảng sáng tối đan xen. Trong đó, nền sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng tiêu biểu của nền kinh tế. Trái lại, số doanh nghiệp đóng cửa, CPI cũng như lạm phát vẫn tăng, ...

Nhãn
TỐC ĐỘ TĂNG CPI THÁNG 5/2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
TỐC ĐỘ TĂNG CPI THÁNG 5/2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
LẠM PHÁT CƠ BẢN THÁNG 5/2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
LẠM PHÁT CƠ BẢN THÁNG 5/2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG THẤP HOẶC GIẢM TRONG 5 THÁNG 2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG THẤP HOẶC GIẢM TRONG 5 THÁNG 2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO TRONG 5 THÁNG 2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO TRONG 5 THÁNG 2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2021 SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 5 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 5 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 5 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 5 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)
KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TRONG 5 THÁNG 2021 (LƯỢT)
KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TRONG 5 THÁNG 2021 (LƯỢT)
KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THEO PHƯƠNG TIỆN TRONG 5 THÁNG 2021 (LƯỢT)
KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THEO PHƯƠNG TIỆN TRONG 5 THÁNG 2021 (LƯỢT)
CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN CỦA VIỆT NAM TRONG 5 THÁNG 2021 (TỶ USD)
CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN CỦA VIỆT NAM TRONG 5 THÁNG 2021 (TỶ USD)
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG 5 THÁNG 2021
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG 5 THÁNG 2021  
ĐỊA PHƯƠNG THU HÚT VỐN FDI MỚI TRONG 5 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)
ĐỊA PHƯƠNG THU HÚT VỐN FDI MỚI TRONG 5 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)
QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP PHÉP MỚI TRONG 5 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)
QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP PHÉP MỚI TRONG 5 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÍNH ĐẾN 15/5/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÍNH ĐẾN 15/5/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÍNH ĐẾN 15/5/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÍNH ĐẾN 15/5/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)